ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ/ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτία τύπου
 
Ημερομηνία Τίτλος
17-2-2008 [ Τελικό συνέδριο
3-11-2007 [ Ηλεκτρονικός οδηγός πρόσβασης στην χρημοτοδότηση
22-10-2007 [ Οδηγός Επιχειρηματικού σχεδίου
28-12-2006 [ 'Eγκριση του προγράμματος
15-01-2007 [ Εναρκτήρια συνάντηση
02-02-2007 [ Έναρξη της έρευνας
16-03-2007 [ Συνάντηση ΚΕΕΕ-ΚΕΒΕ στην Κύπρο
23-05-2007 [ Απολογισμός της συνάντησης
03-07-2007 [ Ιστοσελίδα του έργου

Συνάντηση της 3ης ομάδας εργασίας στην Κύπρο
 16-18/05/2007

Παρουσιάσεις-Ομιλίες

Εθνικές εκθέσεις εντοπισμού των παραμέτρων της πρόσβασης στη χρηματοδότηση από γυναίκες

Φωτογραφίες

Τελικό συνέδριο έργου 12/2/2008