·         Πρωτοβουλία του ΟΗΕ για τη γυναικεία ισότητα

·         Δίκτυο Γυναικών του Ευρωεπιμελητηρίου

·         Εθνικό Συμβούλιο Γυναικείων Οργανισμών (ΗΠΑ) 

·         Ευρωπαϊκό Lobby Γυναικών

·         Ένωση Γυναικών Ευρώπης

·         Παγκόσμιο Ταμείο για τις Γυναίκες (Global Fund for Women)

·         Τα ανθρώπινα δικαιώματα των γυναικών
 

·         Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

·         Κοινοτική Στρατηγική Πλαίσιο για την Ισότητα των φύλων

·         Γυναικεία επιχειρηματικότητα

 

·         Γενική Γραμματεία Ισότητας

·         Κέντρο Ερευνών για Θέματα Ισότητας

·         Κέντρο γυναικείων μελετών και ερευνών

·         Πρωτοβουλίες ενίσχυσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας από τον EOMMEX

·         Εθνικό Επιμελητηριακό Δίκτυο Ελληνίδων Γυναικών Επιχειρηματιών και Στελεχών Επιχειρηματικών Φορέων

·         Κοινοτικό πρόγραμμα "Οι Γυναίκες στην Επιχείρηση και τη Διαδικασία Λήψης Αποφάσεων"

·         Κοινοτικό πρόγραμμα «Τα Επιμελητήρια Ενάντια στα Στερεότυπα στην Απασχόληση – CH.A.S.E

·         Portal ενημέρωσης για τη γυναικεία επιχειρηματικότητα

·         Πρωτοβουλία EQUAL

·         Έργο "Ανδρομέδα" - Πρωτοβουλία EQUAL

·         Η πολιτική της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "Ανταγωνιστικότητας", για την ενσωμάτωση της διάστασης της ισότητας των φύλων στις επιστημονικές και τεχνολογικές πολιτικές

·         Κέντρο στήριξης της Απασχόλησης και της επιχειρηματικότητας των γυναικών "Εργάνη"

·         Τα διάφορα προγράμματα και οι παροχές του Ο.Α.Ε.Δ.

·    Πανελλαδική Οργάνωση Γυναικών "Παναθηναϊκή"