ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδος
Ακαδημίας 7
10671 Αθήνα
Δικτυακός Τόπος:

www.uhc.gr

 

Πρόσωπο επικοινωνίας:

κα Ιωάννα Κηρύκου
Τηλ: 0030 210 3632702
Fax: 0030 210 3622320
E-mail: keeuhcci@otenet.gr

 ----------------------------------------------

Αντιπροσωπευτικό Γραφείο Βρυξελλών
66, Cortenberg Av.,
1040
Brussels (Belgium)

 

Πρόσωπο επικοινωνίας:

κα Ειρήνη Κωνσταντινίδου
Τηλ: 00322 7359956
Fax: 00322 7356458
E-mail: eirini.konstantinidou.uhcci@skynet.be

 

 ----------------------------------------------

Ευρωεπιμελητήριο - EUROCHAMBRES
Avenue des Arts 19/A-D
B-1000 Brussels (Belgium)
T
ηλ: 00322 2820850
Fax: 00322 2300038
Ε-mail: eurochambres@eurochambres.be

Δικτυακός Τόπος: www.eurochambres.be
 

 

Πρόσωπο επικοινωνίας:

κα Birgit Arens
Τηλ: 00322 2820857
Ε-
mail: arens@eurochambres.be